พนักงานของเรา

พนักงานของเรา

พนักงานโอเอซิสสปา คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต มั่นคง และประสบความสำเร็จ เราภูมิใจที่เรามีพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วประเทศไทยและหลากหลายประเทศ ที่มาช่วยเสริมสร้างการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้โอเอซิสสปาเป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างและการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัต และมีนโยบายที่มอบโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้พิการ เยาวชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยกรมควบคุมความประพฤติ หรือผู้สูงอายุ โอเอซิสสปายินดีที่จะให้โอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์การทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรถือเป็นสิ่งที่โอเอซิสสปาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการนวดสปาของโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของโอเอซิสสปาถือเป็นหลักสูตรเฉพาะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการนวดในรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง

พันธสัญญา

โอเอซิสสปา เรามีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 500 คน โดยพนักงานแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายเดียวกัน คือมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ เรามีพันธกิจที่จะพัฒนาสาขาและการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การบริการของเราสร้างความประทับใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อมุ่งหวังการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด