100 เดียวเที่ยวทั่วไทย โอเอซิสสปา (สำหรับผู้กดรับสิทธ์เดือน ธันวาคม)

100 เดียวเที่ยวทั่วไทย โอเอซิสสปา (สำหรับผู้กดรับสิทธ์เดือน ธันวาคม)

โอเอซิสสปา ขอขอบพระคุณลูกค้าโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกบริการของเราในช่วงวันที่ 11 และ 12 ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ 

ในช่วงเวลาแห่งความสุขก่อนสิ้นปี 2019  โอเอซิสสปายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการลูกค้าผู้ใช้สิทธิ์ทุกท่านค่ะ และเพื่อการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า กรุณาตรวจสอบจังหวัดที่ท่านเลือกรับบริการ วัน เวลา และสาขาที่ให้บริการเป็นจังหวัดที่ไม่ตรงกับหน้าบัตรประชาชนระบุ  โดยมีรายละเอียดการจองตามเงื่อนไขการใช้วอชเชอร์ดังนี้ค่ะ

1.ลูกค้าที่เลือกโอเอซิสสปาสาขาเชียงใหม่ มี 6 สาขา กรุณาจองเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร +6653920111

2.ลูกค้าที่เลือกโอเอซิสสปาสาขาภูเก็ต มี 5 สาขา กรุณาจองเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร +6676337777

3.ลูกค้าที่เลือกโอเอซิสสปาสาขาพัทยา มี 1 สาขา กรุณาจองเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โทร +6638115888

4. โอเอซิสสปาเปิดบริการ 10:00 น. – 22:00 น ทุกวัน ลูกค้าสามารถจองเวลาเข้ารับบริการตามเวลาที่กำหนดดังนี้
• วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา         10.00, 12.00 14.00, 18.00, 20.00 น.
• วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 10.00, 12.00, 20.00 น.

5. กรุณามาถึงสปา ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ โดยเตรียมวอชเชอร์
และบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อพนักงาน ก่อนเข้ารับบริการ
Aromatherapy Hot Oil Massage 1 ชั่วโมง มูลค่า 1,590 บาท หากเอกสารไม่ครบทางสปาขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่วนลด หรือโปรโมชั่นทุกรายการ ของโอเอซิสสปา และไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง

7. วอชเชอร์ ไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้

8. เนื่องจากห้องทำทรีทเมนต์มีจำนวนจำกัดในแต่ละสาขา และอาจไม่สามารถให้บริการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง ให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สปากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของสปาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

โอเอซิสสปา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง โอเอซิสสปายินดีให้บริการค่ะ