100 เดียวเที่ยวทั่วไทย โอเอซิสสปา (สำหรับผู้กดรับสิทธ์เดือน พฤศจิกายน)

100 เดียวเที่ยวทั่วไทย โอเอซิสสปา (สำหรับผู้กดรับสิทธ์เดือน พฤศจิกายน)

โอเอซิสสปา ขอขอบพระคุณลูกค้าโครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกบริการของเรา ในช่วงวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

ในช่วงเวลาแห่งความสุขก่อนสิ้นปี 2019  ทางโอเอซิสสปายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการลูกค้าผู้ใช้สิทธิ์ทุกท่านค่ะ และเพื่อการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา โดยสามารถเลือกรับบริการในสาขาที่ให้บริการ ในจังหวัดที่ไม่ตรงกับหน้าบัตรประชาชน และรายละเอียดการจองตามเงื่อนไขการใช้วอชเชอร์ดังนี้ค่ะ

1. โอเอซิสสปา สาขาจังหวัดกรุงเทพ 2 สาขา เปิดบริการ 08:30 น. - 24:00 น. ทุกวัน
 - โอเอซิสสปา กรุงเทพ สุขุมวิท 31 และ โอเอซิสสปา กรุงเทพ สุขุมวิท 51
ลูกค้าสามารถจองเวลาเข้ารับบริการตามเวลาที่กำหนดดังนี้ 
• ช่วงเช้า: 08:30 น. และ 10:00 น.   ช่วงค่ำ: 20:00 น. และ 22:00 น.

2. โอเอซิสสปา สาขาต่างจังหวัด เปิดบริการ 10:00 น. – 22:00 น ทุกวัน
 - โอเอซิสสปา เชียงใหม่ 6 สาขา โอเอซิสสปา ภูเก็ต 5 สาขา และโอเอซิสสปา พัทยา 1 สาขา
ลูกค้าสามารถจองเวลาเข้ารับบริการตามเวลาที่กำหนดดังนี้
• วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 10:00, 12:00, 14:00, 18:00, 20:00 น.
• วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 10:00, 12:00, 20:00 น.

3. กรุณาทำจองเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ที่ศูนย์รับจองโอเอซิสสปาเท่านั้น 
สาขากรุงเทพ +6622622122
สาขาเชียงใหม่ +6653920111
สาขาพัทยา +6638115888
สาขาภูเก็ต +6676337777
หรือทางอีเมลล์: res@oasisspa.net

4. กรุณามาถึงสปา ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ โดยเตรียมวอชเชอร์
และบัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อพนักงาน  ก่อนเข้ารับบริการ King of Oasis 2 ชั่วโมง มูลค่า 4,590 บาท หากเอกสารไม่ครบทางสปาขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่วนลด หรือโปรโมชั่นทุกรายการ ของโอเอซิสสปา และไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง

6. วอชเชอร์ ไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้

7. เนื่องจากห้องทำทรีทเมนต์มีจำนวนจำกัดในแต่ละสาขา และอาจไม่สามารถให้บริการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง ให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่สปากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิก ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของสปาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

โอเอซิสสปา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-2622122 โอเอซิสสปายินดีให้บริการค่ะ