บัตรสมาชิกโอเอซิสสปา มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

บัตรสมาชิกโอเอซิสสปา มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

โอเอซิสสปา เปิดรับลูกค้าจำนวนมาก 

เพียงกรอก ชื่อ เบอร์ โทร เพื่อลุ้นรับบัตรสมาชิกโอเอซิสสปา มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล 

คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลจากโอเอซิสสปา 
กำหนดวันจับรางวัลโดยการสุ่มผู้โชคดีที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านเวปไซต์ของเรา เดือนละครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนนสิงหาคม 2564  

วิธีประกาศรางวัล 
ประกาศผู้ชนะรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ และทาง https://www.facebook.com/Oasisspapage โดยจะประกาศผล 2 วันหลังจากวันที่โอเอซิสสปาได้สุ่มผุ้โชคดี 


ข้อกำหนดและเงือนไขในการร่วมกิจกรรม 

 •  กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  
 • โอเอซิสสปาจะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข และทำการจับรางวัล ณ วัน-เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด 
 • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น 
 • รางวัล บัตรสมาชิกโอเอซิสสปา 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท หมดอายุ 2 ปี และสามารถใช้ได้ทุกสาขา  
 • บัตรสมาชิกโอเอซิสสปาสามารถใช้กับสปาแพ็กเกจ และทรีทเมนท์ทุกรายการได้ในราคาปกติเท่านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
 • รางวัลบัตรสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้  
 • ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้โอเอซิสสปาใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียลมีเดีย ของโอเอซิสสปาได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 • การตัดสินของโอเอซิสสปาถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยอมรับและความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ